Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Został pozytywnie oceniony w konkursie z Priorytetu 7.2.1. „aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „ Kwota dofinansowania wynosi  1 103 500 zł.

 

Liderem projektu jest Stowarzyszenie „Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego” NORA a partnerami: Gmina Miejska Bartoszyce oraz Gmina Wiejska Górowo Iławeckie.

Powstaną dwa Młodzieżowe Kluby Integracji Społecznej w Bartoszycach prowadzony przez lidera projektu (NORA) i w Górowie Ił prowadzony przez gminę Górowo Ił. Każdy będzie otwarty 5dni w tyg. w godzinach od 15:00 do 20:00.

Celem projektu i klubu będzie Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 80 mieszkańców (46 kobiet i 34 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15 – 24 lat z miasta Bartoszyce oraz gminy Górowo Iławeckie w okresie 30 miesięcy poprzez działalność Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej.

Grupą docelową projektu: jest 80 osób (46 kobiet i 34 mężczyzn )w wieku aktywności zaw. 15-24 lat z miasta Bartoszyce oraz gminy Górowo Iławeckie (w rozumieniu KC) niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem  społecznym  z przynajmniej jednego z powodów wskazanych w art.7 ustawy o pomocy społecznej. 

Przebieg rekrutacji:

Powołany przez Lidera projektu  zespół rekrutacyjny dokonana wyboru uczestników w oparciu o kryteria takie jak:

- motywacja przystąpienia do projektu;

- chęć dokonania zmiany w swoim życiu;

- miejsce zamieszkania (zameldowania);

-wiek

-stopień występowania problemów, o których mowa w art.7 ustawy o pomocy społecznej

-dokumenty rekrutacyjne – karta rekrutacyjna

Do projektu zostanie zakwalifikowany ten, kogo sytuacja życiowa jest najbardziej zbliżona do opisanej w powyższej charakterystyce, z uwzględnieniem kryterium „rokowania sukcesu”.

Działania proponowane w projekcie

Wyjazdy integracyjno - warsztatowe (4dni) 

Opiekę nad grupą. będą sprawować opiekun klubu, koordynator i psycholog. Chcemy, aby uczestnicy wybrali sami dokąd chcą pojechać na wyjazd integracyjno - warsztatowy. Będzie to pierwszy etap pracy uczestników z kadrą. Zależy nam, aby dopasowali wyjazd do własnych zainteresowań. Wyjazd będzie poza miejscem zamieszkania uczestników. Uczestnicy dowiezieni zostaną na miejsce wynajętym autokarem

Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe

1/ Zajęcia z socjoterapii, ( 2razy w m-cu x2godz)

2/ Doradztwo psychologiczne (zajęcia indywidualne i grupowe)- Ich celem jest wzmocnienie uczestników i pomoc w rozwiązywaniu napotkanych problemów, empatię, asertywność, radzenie sobie ze stresem i emocjami, podejmowania dobrych decyzji, umiejętności odizolowania się od negatywnej grupy  rówieśniczej, kształtowania właściwych postaw zach.

3/ Spotkania  z doradcą zawodowym.  Dla każdego ucz zostanie wypracowany indywidualny planu działania. Dzięki czemu łatwiej będzie dopasować dla uczestników kursy zawodowe do własnych predyspozycji

Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania form integracji społecznej młodzieży

1/ zajęcia multimedialne (1x tyg po 2godz). Prowadzone przez grafika komputerowego i fotografa. Pierwszy zapozna uczestników ze światem komputerów i Internetu, pakietu MSoffice, grafiki komputerowej jak stworzyć stronę internetową i nią administrować. Drugi prowadzący prowadzić będzie zajęcia z filmowania, foto, obróbki filmów i zdjęć, fotografii studyjnej i plenerowej. 

2/ zajęcia kuglarskie (taniec z ogniem, chodzenie na szczudłach),(1xtyg x2 godz)- stopniowe oswajanie z ogniem i zasady bezpieczeństwa, podstawowe techniki kręcenia poikami, kijami i wachlarzami sposoby konstruowania sprzętu treningowego.

3/ zajęcia tańca hip-hop, dancehall, waacking, hause, oldschool.- (1xtyg x2 godz) Ich celem jest, praca nad sobą, nauka kontrolowania swojego ciała, a także emocji. 

4/zajęcia sportowe. Będą odbywały się na hali sport.- (1xtyg x2 godz) w zależności od upodobań młodzieży: piłka halowa, siatkówka, koszykówka,  tenis stołowy) w tym dla każdego klubu raz w mies. wyjazd na basen

Wszystkie zajęcia będą dostępne dla każdego z uczestników do wyboru w zależności od ich predyspozycji i zainteresowań. W każdym klubie uczestnicy będą mieli zapewniony dowóz na zajęcia i poczęstunek (herbata, kawa, ciastka, napoje)i gotowe posiłki do podgrzania w mikrofalówce. 

Kursy i szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe.

1/ szkolenia ekonomii społecznej  zostanie zorganizowane szkolenie z zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej + wizyta studyjna w celu pokazania dobrych praktyk i funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

2/Szkolenia z zakładania działalności gospodarczej z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, pisania wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na otwarcie działalności, tworzenia biznes planu i diagnozowania rynku.

3/Indywidualne kursy zawodowe dla  20os z każdej edycji zostaną skierowane na indywidualne kursy zawodowe. Realizacja kursów będzie zlecona podmiotom zewnętrznym po określeniu predyspozycji zawodowych przez doradcę zawodowego, uczestnicy będą mieli do wyboru kurs zawodowy w kierunku swojej zaplanowanej wcześniej ścieżki rozwoju zaw. Wybór kierunków tych kursów będzie związany z indywidualnym planem działania oraz analizy lokalnego i regionalnego rynku pracy.

4/Prawo Jazdy kat B. Kurs dla 20 osób w każdej edycji w celu podniesienia mobilności oraz atrakcyjności danej osoby na rynku pracy. 

Warsztaty z zakresu równości płci

Dwudniowe warsztaty skoncentrowane będą na zmianie mylnego stale jednak funkcjonującego w społeczeństwie, a w szczególności na wsiach i małych miastach wizerunku kobiet i mężczyzn oraz przyjmowanych przez nich ról w środowisku. Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Więcej informacji w biurze projektu: Stowarzyszenie „Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego” NORA ul: Hubalczyków 2/1, 11-200 Bartoszyce. Od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 17:00 oraz pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i telefonem 517 173 174.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/portal/24n/templates/headline/html/com_k2/templates/default/item.php on line 339
Ostatnio zmieniany sobota, 27 październik 2012 00:25
Więcej w tej kategorii: Dyżury aptek »